Asbazar Privacy

[Laatste update: 2021.03.21]


Dit privacybeleid maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van ASBAZAR (de "TOU"). De termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de TOU, behalve voor zover hierin anders is bepaald.

Dit privacybeleid legt uit hoe Asbazar en Asbazar-operators persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, verwerken, openbaar maken, delen, overdragen en beschermen die is verkregen via Asbazar en haar partners. De termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Asbazar en Asbazar Operators. Wanneer we om bepaalde persoonlijke informatie van gebruikers vragen, is dat omdat we op grond van toepasselijke wetgeving of overheidsopdrachten verplicht zijn om dergelijke informatie te verzamelen of omdat relevant zijn voor onze gespecificeerde doeleinden.

Lees aandachtig de volledige inhoud van dit privacybeleid. Wanneer u ASBAZAR bezoekt, ongeacht of u zich al dan niet registreert voor of inlogt op de ASBAZAR-services, erkent, begrijpt en stemt u in met alle artikelen die in dit privacybeleid worden beschreven. We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor enig doel dat niet wordt behandeld in dit privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden (inclusief andere bedrijfsregels van ASBAZAR) zonder voorafgaande kennisgeving aan u en uw toestemming.

Het nieuwste privacybeleid heeft elementen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen, aangezien we handelen in overeenstemming met de regels voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). We gebruiken standaardcontractclausules, vertrouwen op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie over bepaalde landen, indien van toepassing, en verkrijgen uw toestemming voor deze gegevensoverdrachten naar derde landen indien vereist door de toepasselijke wetgeving.


1. informatie die we verzamelen

Hieronder volgen de soorten informatie die we verzamelen wanneer u zich registreert voor en gebruikmaakt van Asbazar Services:


1.1 Informatie die u ons verstrekt bij registratie

Wanneer u een Asbazar-account aanmaakt, verstrekt u ons uw e-mailadres, naam, wachtwoord en andere informatie om ons te helpen u te identificeren ("Identificatiegegevens"). U kunt er ook voor kiezen om een telefoonnummer voor sms of Google Authenticator-account toe te voegen voor Two-Factor Authentication om de accountbeveiliging te verbeteren.

Als u ermee instemt biometrische authenticatiemethoden te gebruiken om in te loggen of ASBAZAR-services te gebruiken, zoals vingerafdrukherkenning en gezichtsherkenning, moet u ons de bijbehorende informatie verstrekken, zoals de vingerafdrukinformatie en gezichtsinformatie, en uw toestemming voor de verwerking van uw biometrische gegevens.


1.2 Informatie die we verzamelen om te voldoen aan regelgevend beleid

Om te voldoen aan de wereldwijde industrieregelgevingsnormen, lokale industrieregelgevingsnormen en overheidsopdrachten in verschillende aspecten, zoals Anti-Money Laundering (AML), Know-Your-Client (KYC) en Counter-Terrorist Financing (CTF), is ASBAZAR vereist om persoonlijke informatie te verzamelen naast identificatiegegevens, zoals identiteitsdocumenten (inclusief paspoort, rijbewijs, nationale identiteitskaart, staats-ID-kaart, belastingnummer, paspoortnummer, rijbewijsgegevens, nationale identiteit kaartgegevens, visuminformatie, enz.), bewijs van adres, bron van fondsverklaring, doeleinden van fondsdocumenten en bron van rijkdom ("Regelgevingsinformatie"). We zullen u de inhoud en vereisten van dergelijke persoonlijke informatie uitleggen elke keer dat we informatie verzamelen en we behouden ons het recht voor om de inhoud en vereisten van de verzamelde informatie te wijzigen als de wereldwijde industrieregelgevingsnormen, lokale regelgevende normen of overheidsopdrachten veranderen. Deze bepaling is van toepassing op zowel persoonlijke als institutionele ASBAZAR-rekeningen.


1.3 Informatie die we verzamelen terwijl u Asbazar-services gebruikt


a) Informatie over servicegebruik

Door uw toegang tot en gebruik van Asbazar-services, kunnen we trackinginformatie met betrekking tot gebruik controleren en verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot uw telefoonnummer, toegangsdatum en -tijd, apparaattype en apparaatidentificatie, besturingssysteem en hardware-instelling, browsertype en informatie afgeleid van SIM-kaart, netwerkoperator, IP-adres, GPS, basisstation en WLAN ("Servicegebruiksinformatie"). Deze informatie kan rechtstreeks worden verkregen door Asbazar of via externe dienstverleners. Het verzamelen van informatie over servicegebruik helpt onze systemen ervoor te zorgen dat onze interface toegankelijk is voor gebruikers op alle platforms en kan helpen bij strafrechtelijk onderzoek.


b) transactie informatie

Voor alle persoonlijke en institutionele gebruikersaccounts kunnen we transactie-informatie verzamelen terwijl u de Asbazar-services gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot momentopnamen van stortingen, rekeningsaldi, handelsgeschiedenis (zoals transactie-initiatie, betalingsmethode, prijs, hoeveelheid, tijd, opname en autorisatie informatie), orderactiviteit en distributiegeschiedenis ('Transactie-informatie'). We verzamelen dergelijke transactie-informatie om verdachte handelsactiviteiten te monitoren voor bescherming tegen gebruikersfraude, het oplossen van rechtszaken en andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld.


c) Communicatie-informatie

U stemt ermee in dat wij, voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, het recht hebben om de informatie te verzamelen en te gebruiken die is vervat in of verband houdt met de communicatie die u naar ons verzendt of die wordt gegenereerd door uw gebruik van Asbazar-services ("Communicatie-informatie" ), waaronder:

  1. alle berichten, verzoeken of andere informatie die u verzendt tijdens uw contact met ASBAZAR;
  2. alle communicatie en bestandsbijlagen in verband met uw transacties met andere gebruikers of andere gegevens die voornamelijk worden gegenereerd door uw communicatie met hen.

d) Financiële informatie:

U stemt ermee in dat wij, voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven, het recht hebben om de informatie in of in verband met uw financiële informatie te verzamelen en te gebruiken wanneer u ASBAZAR-services gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot bankrekeninggegevens, het primaire rekeningnummer van de betaalkaart ( PAN), transactiegeschiedenis, handelsgegevens en/of belastingidentificatie. We verzamelen dergelijke financiële informatie om verdachte financiële activiteiten te controleren voor bescherming tegen gebruikersfraude, het oplossen van rechtszaken en andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld.


2. HOE WE INFORMATIE VERZAMELEN


2.1 Informatie die ASBAZAR automatisch verzamelt

De meeste persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt rechtstreeks door u verstrekt. In de volgende situaties zullen we de informatie over u verzamelen en verwerken:

a. waar u zich registreert voor, inlogt of Asbazar bezoekt, of een dienst van ASBAZAR gebruikt;

b. wanneer u vrijwillig een gebruikersonderzoek invult of ons feedback geeft via e-mail of een ander kanaal;

c. waar u cookies van de browser of software gebruikt bij het bezoeken of gebruiken van onze website of APP's;

d. andere situaties waarin we uw informatie automatisch kunnen verzamelen, zoals vermeld in dit privacybeleid of onze gebruiksvoorwaarden (inclusief de Asbazar-platformregels, hetzelfde hieronder).


2.2 Informatie verzameld van externe bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen van externe bronnen, inclusief maar niet beperkt tot de volgende kanalen:

a. openbare databases, kredietbureaus en ID-verificatiepartners;

b. Blockchain gegevens;

c. marketingpartners en wederverkopers;

d. advertentiepartners en analyseproviders.


2.3 Geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens

Anonimisering is een techniek voor gegevensverwerking waarbij persoonlijke informatie wordt verwijderd of gewijzigd, zodat deze niet aan een specifiek persoon kan worden gekoppeld. Met uitzondering van deze sectie is geen van de andere bepalingen van dit privacybeleid van toepassing op geanonimiseerde of geaggregeerde persoonlijke gegevens (d.w.z. informatie over onze gebruikers die we combineren zodat deze niet langer een individuele gebruiker identificeert of ernaar verwijst).

We kunnen geanonimiseerde of geaggregeerde klantgegevens gebruiken voor elk zakelijk doel, inclusief om de behoeften en het gedrag van gebruikers beter te begrijpen, onze producten en diensten te verbeteren, bedrijfsinformatie en marketing uit te voeren en beveiligingsrisico's te detecteren. We kunnen onze eigen analyses uitvoeren op geanonimiseerde gegevens of analyses van derden inschakelen.


3. HOE GEBRUIKEN WE DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden of op de volgende manieren:


3.1 Om Asbazar services te leveren en te onderhouden

We gebruiken de verzamelde informatie om betere ASBAZAR services te leveren, te onderhouden en te leveren (inclusief maar niet beperkt tot het verwerken van transacties) en om de identiteit van gebruikers te verifiëren.

We gebruiken het IP-adres en de unieke identificatiegegevens die zijn opgeslagen in de cookies van uw apparaat om ons te helpen uw identiteit en activiteiten te verifiëren en Asbazar-diensten te leveren. Gezien onze wettelijke verplichtingen en systeemvereisten, kunnen we u niet alle of een deel van de Asbazar-services leveren zonder gegevens zoals identificatie-informatie, toezichtinformatie, servicegebruiksinformatie, communicatie-informatie en transactie-informatie.


3.2 Om onze gebruikers te beschermen

We gebruiken de verzamelde informatie om onze platforms, gebruikersaccounts en archieven te beschermen.

We gebruiken IP-adressen en cookies om ons te beschermen tegen geautomatiseerd misbruik zoals spam, phishing en Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen.

We analyseren handelsactiviteiten met als doel verdacht gedrag zo vroeg mogelijk te detecteren om mogelijke fraude en verlies van geld aan kwaadwillenden te voorkomen.


3.3 Om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten

Met betrekking tot de privacy en veiligheid van persoonlijke informatie, zullen we de informatie gebruiken in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, overheidsverzoeken en redelijke door gebruikers gegenereerde vragen. In gevallen waarin het strikt noodzakelijk is, zoals om de vitale belangen van de gebruikers of andere natuurlijke personen te beschermen, om het doel van algemeen belang te vervullen, om onze redelijke belangen na te streven (maar niet om de belangen van de gebruikers te schaden), kunnen we uw persoonsgegevens verwerken zonder uw toestemming. Met uitzondering van de situaties die worden vermeld in dit privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden, zullen we uw persoonlijke informatie niet bekendmaken of verstrekken aan derden zonder een beoordeling door ons juridische team en/of voorafgaande toestemming van de gebruiker.


3.4 Voor meet, onderzoeks en ontwikkelingsdoeleinden

We meten en analyseren actief gegevens om inzicht te krijgen in de manier waarop u Asbazar Services gebruikt en ermee omgaat. Deze beoordelingsactiviteit wordt uitgevoerd door onze operationele teams om de prestaties van onze Platforms voortdurend te verbeteren en om problemen met de gebruikerservaring op te lossen. Daarnaast gebruiken we dergelijke informatie om de Asbazar-services en de inhoud en lay-out van onze websites en apps aan te passen, te meten en te verbeteren, en om nieuwe services te ontwikkelen.

We monitoren continu activiteitsinformatie binnen onze systemen en onze communicatie met gebruikers om problemen te zoeken en snel op te lossen.


3.5 Om te communiceren met jou

We gebruiken verzamelde persoonlijke informatie, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, om rechtstreeks met u te communiceren wanneer we klantenondersteuning bieden voor een ticket of om u op de hoogte te houden van aanmeldingen, transacties, accountbeveiliging en andere aspecten. Zonder het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke informatie voor het bevestigen van elke communicatie, kunnen we niet reageren op uw ingediende verzoeken, vragen en verzoeken. Alle directe communicatie wordt naar behoren bewaard bij ASBAZAR of de door ASBAZAR aangewezen serviceprovider, om te worden beoordeeld op juistheid, als bewijs te worden bewaard of om te worden gebruikt om andere wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen.


3.6 Om onze "T.O.U" en andere overeenkomsten af te dwingen

De verzamelde informatie wordt ook gebruikt om onze "TOU" en andere overeenkomsten met onze gebruikers voortdurend en actief af te dwingen, inclusief maar niet beperkt tot het beoordelen, onderzoeken en voorkomen van mogelijk verboden of illegale activiteiten die de voorgaande bepalingen kunnen schenden, of de relevante informatie aan een derde partij in overeenstemming daarmee.

ASBAZAR behoudt zich het recht voor om de levering van ASBAZAR-services aan een gebruiker op te schorten of te beëindigen die betrokken is bij activiteiten die in strijd zijn met onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten met onze gebruikers.


3.7 Om bedrijfsovernames, fusies of transacties te vergemakkelijken

We kunnen alle informatie met betrekking tot uw ASBAZAR-account en het gebruik van ASBAZAR-services verwerken als dat nodig is in de context van bedrijfsovernames, fusies of andere zakelijke transacties.


3.8 Voor marketing en reclame

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze marketingpartners voor targeting, modellering en/of analyse, evenals voor marketing en reclame.


3.9 Voor kortingen

We kunnen de verzamelde informatie, inclusief maar niet beperkt tot uw identificatie-informatie en transactie-informatie, delen met uw verwijzer voor kortingen en andere voordelen.


3.10 Voor elk ander doel

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven voor elk ander doel waarmee u instemt.


4. MARKETING

Als we denken dat u bepaalde ASBAZAR-services of producten en services van onze partners leuk vindt, hopen we u op de hoogte te houden van dergelijke producten of services.

Als u akkoord gaat met het ontvangen van de bovenstaande marketinginformatie, kunt u ervoor kiezen deze op elk gewenst moment in de toekomst te ontvangen.

U hebt het recht om ons te allen tijde te vragen contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden of om u relevante informatie te sturen. Als u in de toekomst niet meer benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, klik dan op de afmeldlink onderaan de marketing-e-mail en dien uw verzoek tot afmelding in.


5. HOE WE GEBRUIKERSGEGEVENS OPSLAAN EN BESCHERMEN

ASBAZAR heeft uw persoonlijke informatie veilig gehouden met behulp van fouttolerante beveiligde opslag met industriestandaard codering en heeft een aantal veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw informatie niet verloren gaat, misbruikt of gewijzigd wordt, inclusief, maar niet beperkt tot:


5.1 Fysieke maatregelen

Materialen die uw persoonlijke gegevens bevatten, worden op een afgesloten plaats bewaard.


5.2 Elektronische maatregelen

Computergegevens die uw persoonlijke gegevens bevatten, worden opgeslagen in de computersystemen en opslagmedia die onderhevig zijn aan strikte inlogbeperkingen.


5.3 Beheers maatregelen

Alleen geautoriseerde werknemers mogen in contact komen met uw persoonlijke gegevens en dergelijke werknemers moeten onze interne vertrouwelijkheidsregels voor persoonlijke gegevens naleven. Ook hebben we strikte fysieke toegangscontroles tot gebouwen en dossiers opgelegd.


5.4 Technische maatregelen

Versleutelingstechnologie zoals PCI Scanning en Secured Sockets Layered Encryption kan worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens te verzenden en op te slaan. We gebruiken verschillende momenteel beschikbare algemene beveiligingstechnologieën en ondersteunende beheersystemen om de risico's te minimaliseren dat uw informatie openbaar wordt gemaakt, beschadigd, misbruikt, zonder toestemming wordt geopend, zonder toestemming wordt bekendgemaakt of wordt gewijzigd.


5.5 Andere maatregelen

Onze webserver wordt beschermd door de "firewall".

Houd er rekening mee dat het onmogelijk is om 100% beveiliging van informatie te garanderen. Als zodanig verzoeken we u de verantwoordelijkheid te begrijpen om onafhankelijk veiligheidsmaatregelen te nemen om uw eigen persoonlijke informatie te beschermen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het lekken van informatie en andere verliezen die niet zijn veroorzaakt door onze opzet of grove nalatigheid, inclusief maar niet beperkt tot hackeraanvallen, stroomonderbrekingen of onvermijdelijke technische storingen, voor zover maximaal toegestaan door de wet.

Als u vermoedt dat uw persoonlijke gegevens zijn gecompromitteerd, met name account- en/of wachtwoordgegevens, vergrendel dan uw ASBAZAR-account en neem onmiddellijk contact op met het ASBAZAR-klantenondersteuningsteam via het ondersteuningsgedeelte in de toepassing of onze website

Tenzij anders bepaald door de wet of de "T.O.U", stemt u ermee in dat we het recht maar niet de verplichting hebben om alle verzamelde persoonlijke informatie te bewaren voor de duur van uw ASBAZAR-account gedurende 5 jaar nadat het account is gesloten.


6. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

U begrijpt dat we het recht hebben om alle of een deel van de verzamelde persoonlijke informatie te laten overbrengen naar of opslaan in andere landen of regio's dan uw land van nationaliteit, uw land van verblijf of het land waar de server zich bevindt, zonder uw specifieke toestemming, onder de volgende omstandigheden:

6.1 als het nodig is om de persoonlijke informatie te beschermen, verwerken, analyseren en redelijkerwijs te gebruiken;

6.2 als het nodig is om de "T.O.U" en andere overeenkomsten met onze Gebruikers af te dwingen;

6.3 indien het noodzakelijk is voor het algemeen belang;

6.4 als het nodig is om de rechten van ons, onze partners of andere gebruikers vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

6.5 andere omstandigheden vereist door de wet of overheidsopdrachten.


7. COOKIES


7.1 Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen om standaard internetloggegevens en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Wanneer u Asbazar bezoekt, kunnen we automatisch informatie van u verzamelen via "Cookies" of vergelijkbare technologieën.

Ga voor meer informatie naar:www.allaboutcookies.org


7.2 Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies op verschillende manieren om uw ervaring op onze Platforms aangenamer te maken, inclusief maar niet beperkt tot:

a. om u aangemeld te houden;

b. om uw gewoonten en voorkeuren vast te leggen tijdens het browsen op ASBAZAR;

c. om onze prestaties vast te leggen en de effectiviteit van online advertenties te verifiëren via Google Stats met cookies.


7.3 Welke soorten cookies gebruiken we?

We gebruiken verschillende soorten cookies, inclusief maar niet beperkt tot:


a. Functioneel Cookies

We gebruiken dergelijke cookies om ons te helpen u te identificeren en uw eerdere voorkeuren en instellingen te onthouden, waaronder uw apparaat, uw besturingssysteem, uw voorkeurstaal, uw locatie en andere sessiegegevens. We gebruiken een mix van first-party en third-party cookies.


b. Marketing cookies

We gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan Asbazar, de inhoud die u bekijkt, de links die u volgt en andere informatie over uw browsers, apparaten, uw IP-adressen en verwijzings-URL's. Soms delen we bepaalde delen van de verzamelde informatie met derden voor marketingdoeleinden. We kunnen ook online gegevens die via cookies zijn verzameld, delen met onze marketingpartners. Dit betekent dat wanneer u een andere website bezoekt, u mogelijk ook advertenties te zien krijgt op basis van uw browsepatronen op Asbazar.


7.4 Hoe cookies beheren?

De meeste browsers zijn vooraf ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te voorkomen of om u op de hoogte te stellen zodra cookies worden geladen. Het stoppen van alle cookies kan echter betekenen dat u geen toegang krijgt tot of geen gebruik kunt maken van sommige functies van de ASBAZAR.


8. GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN DIE U GENIETEN

We hopen ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van de gegevensbeschermingsrechten die u geniet. Tenzij anders vereist door de wet of overheidsopdrachten, heeft elke Gebruiker de volgende rechten:


8.1 Recht van toegang

U hebt het recht op toegang tot of het verkrijgen van kopieën van uw persoonlijke gegevens. We kunnen een redelijke vergoeding vragen voor het verlenen van de toegangs service.


8.2 Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie die u onjuist acht te corrigeren. U hebt ook het recht om ons te vragen om de persoonlijke informatie die u onvolledig acht binnen een redelijke limiet aan te vullen.


8.3 Recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te vragen.


8.4 Recht op beperking van verwerking

Onder bepaalde omstandigheden, zoals vereist door de wet of zoals specifiek door ons herinnerd, hebt u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; u begrijpt echter dat een dergelijke beperking van de verwerking ons kan beletten u bepaalde ASBAZAR-services te leveren.


8.5 Recht van bezwaar

Onder bepaalde omstandigheden, zoals vereist door de wet of zoals specifiek door ons herinnerd, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie; u begrijpt echter dat een dergelijk bezwaar tegen de verwerking ons kan beletten u bepaalde ASBAZAR-services te leveren.


8.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Onder bepaalde omstandigheden, zoals vereist door de wet of zoals specifiek door ons herinnerd, hebt u het recht om ons te verzoeken de persoonlijke informatie die we verzamelen door te geven aan een andere instantie, of rechtstreeks aan u. We kunnen een redelijke vergoeding vragen voor het leveren van de transmissieservice.


9. PRIVACYBELEID VAN ANDERE WEBSITES


9.1 Privacybeleid van niet-Asbazar-websites

Als u andere platforms van derden of websites van partners of apps bezoekt via de links op ASBAZAR, moet u akkoord gaan met en zich houden aan hun afzonderlijke en onafhankelijke privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten daarin.


9.2 Privacybeleid van ASBAZAR

Dit privacybeleid is van toepassing op alle platforms, websites en afdelingen van asbazar.com en het ASBAZAR-ecosysteem. Als u een link naar een subplatform van ASBAZAR bezoekt, dient u akkoord te gaan met en zich te houden aan het afzonderlijke en onafhankelijke privacybeleid van dergelijke subplatforms. Als het privacybeleid van een subplatform in strijd is met dit privacybeleid, prevaleert het privacybeleid van dat subplatform.


10. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Van tijd tot tijd kan ASBAZAR dit privacybeleid herzien om wijzigingen in de wet of onze praktijken voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens weer te geven. Wijzigingen in dit privacybeleid worden aangekondigd door ze te plaatsen op https://asbazar.com/nl/privacy. U zult het privacybeleid regelmatig herzien en aandacht besteden aan de herzieningen ervan. Als u het niet eens bent met de herziene inhoud, stopt u onmiddellijk met de toegang tot ASBAZAR. Wanneer een bijgewerkte versie van het privacybeleid wordt vrijgegeven, betekent uw voortdurende toegang tot ASBAZAR dat u akkoord gaat met de bijgewerkte inhoud en akkoord gaat met het bijgewerkte privacybeleid.


11. NEEM CONTACT MET ONS OP

We zijn toegewijd aan het respecteren van de vrijheden en rechten van al onze ASBAZAR gebruikers. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit privacybeleid, of als u een verzoek om gegevensbescherming wilt indienen en contact met ons op wilt nemen via onze ondersteuningspagina op: https://asbazar.com/nl/contact.