پاداش معرفی

حداکثر 40% کارمزد معاملات به عنوان پاداش معرفی

شما و دوستانی که ارجاع می دهید می توانید هر روز از بستر استخراج ASB برای استخراج رمز ارز ASB بهره ببرید

ثبت نام رایگان

درباره پاداش معرفی

 • پاداش معرفی

  شما میتوانید با معرفی دوستان خود به سامانه آس بازار تا بیش از 40% از کمیسیون معاملات آنها را به عنوان درآمد کسب نمایید.

 • Mining ASB Coin

  شما و دوستانی که ارجاع می دهید می توانید هر روز از بستر استخراج ASB برای استخراج رمز ارز ASB بهره ببرید

 • پاداش معرفی

  شما میتوانید با معرفی دوستان خود به سامانه آس بازار تا بیش از 40% از کمیسیون معاملات آنها را به عنوان درآمد کسب نمایید.

 • Mining ASB Coin

  شما و دوستانی که ارجاع می دهید می توانید هر روز از بستر استخراج ASB برای استخراج رمز ارز ASB بهره ببرید

چگونه کار می کند

لینک معرفی را با دوستان به اشتراک بگذارید

انجام ثبت نام و شروع تجارت در آس بازار

کمیسیون معرفی مربوطه را دریافت کنید